Affaldsforbrænding i Danmark

I Danmark har vi et af de mest effektive affaldsbehandlingssystemer i Europa.

I Danmark er det kommunerne, der er ansvarlige for håndteringen af blandet husholdningsaffald, dagrenovation. De indsamler og behandler husholdningsaffaldet.

Indtil ultimo december 2010 har kommunerne også skulle pege på, hvor erhvervslivet kan få behandlet det affald, som er andet forbrændingsegnet affald. Ikke-blandet, forbrændingsegnet husholdningsaffald og forbrændingsegnet erhvervsaffald blev ultimo 2010 fritstillet, således at det frit kan overføres mellem EU-lande til nyttiggørelse på forbrændingsanlæg for husholdningsaffald, der opfylder visse energieffektivitetskrav.

For at udnytte ressourcerne i affaldet skal det først og fremmest genanvendes. Den største del af det affald, der ikke kan genanvendes, brændes i forbrændingsanlæg, der producerer varme og elektricitet. Kun det affald, som ikke kan genanvendes eller brændes, må deponeres. Danmark er det første land i Europa, der har kunnet gennemføre et forbud mod deponering af forbrændingsegnet affald. Det er en stor gevinst for samfundsøkonomien og miljøet.

Der findes i dag 24 affaldsforbrændingsanlæg i Danmark, som producerer miljøvenlig el og fjernvarme til husstande i Danmark. Langt de fleste af forbrændingsanlæggene er kommunale eller fælleskommunale.

Den eksisterende lovgivning om miljøbeskyttelse, om varmeforsyning og om elforsyning sikrer gode rammebetingelser for affaldsforbrænding i Danmark. Det har ført til, at Danmark er det land i Europa, hvor der brændes mest affald beregnet pr. indbygger. - Vel at mærke under meget skrappe miljøkrav.