Pressemeddelelse

Ny direktør

Dato: 8-01-2019

Udarbejdet af: Jens Kallesøe

”Pressemeddelelse:

Ny direktør skal videreudvikle Dansk RestproduktHåndtering (DRH)

Erland Christensen tiltræder den 1. februar 2019 som ny direktør for DRH. Han er uddannet maskiningeniør og HD og har besat en række ledende funktioner indenfor energibranchen i Elsam og Vattenfall. Erland har bl.a. arbejdet med el- og varmesalg og været Kraftværkschef for Fynsværket og Skærbækværket og gennem de seneste 7 år været direktør for den internationale samarbejdsorganisation for kraftværksselskaber, VGB Powertech e.V. i Tyskland. VGB har bl.a. et fint samarbejde med væsentlige dele af den tyske affaldsbranche omkring erfaringsudveksling på det tekniske område.

Erland Christensen kommer til at stå i spidsen for en virksomhed, der over mange år har placeret sig i branchen med solide kompetencer indenfor sikker slutdisponering af flyveaske. DRH er certificeret i kvalitet og miljø og er garanten for, at flyveaske og andre restprodukter fra en stor del af de danske affaldsenergianlæg håndteres sikkert og økonomisk forsvarligt.

I de senere år har selskabet udviklet en ny strategi og igangsat et udviklingsarbejde, der skal føre til øget genanvendelse af ressourcerne i flyveasken. DRH har samtidig medvirket til at etablere et bredere samarbejde i branchen, der er en afgørende forudsætning for, at Danmark kan leve op til de stadigt stigende krav, der stilles til den måde vi håndterer vore restprodukter.

Med ansættelsen af Erland Christensen er der skabt særdeles gode muligheder for, at DRH kan udbygge sin rolle som branchens midtpunkt i samarbejdet om at finde de rigtige løsninger for sikker og miljørigtig håndtering af vore ressourcer og være den fagligt stærke partner myndigheder og branche kan samarbejde med.

”Den politiske dagsorden er for længst sat, og DRH ønsker fortsat aktivt at bidrage til at udvikle nye måder i restprodukthåndteringen, som kan skabe merværdi for både virksomheder og miljøet.” – siger Per Bødker Andersen

”Jeg glæder mig til at komme i gang med opgaverne, der ligger i fin forlængelse af mine hidtidige opgaver og jeg glæder mig specielt til at møde virksomhedens ejere, kunder, myndighedsrepræsentanter, medarbejdere og andre interessenter” – siger Erland Christensen.

Vi byder Erland Christensen velkommen.

Med venlig hilsen

Per Bødker Andersen

Formand for bestyrelsen