Nyheder

Genanvendelse af restprodukter

30.11.2020

Webkonference om genanvendelse af restprodukter d. 30. november 2020

Parterne bag det danske branchesamarbejde omkring genanvendelse af restprodukter fra affaldsenergiselskabernes røggasrensningsproces afholdt d. 30. november en webbaseret workshop med rapportering af det gennemførte arbejde i 2020. 

 
 Link til program:
Program for webinar Genanvendelse af restprodukter.pdf
   
 Link præsentationer:
01 Intro - Erland Christensen DRH.pdf
  02 Aarsberetning - Erland Christensen DRH.pdf
  03 Potentialer for genanvendelse af restprodukter - Christian Riber Ramboell.pdf
 
 
  04b Kvaliteten af gips - Kim Brinck Ramboell.pdf
  04c Hvordan laver man gipsplader - Lars Bo Hansen SG Gyproc.pdf
  05a Overblik og LCA - Thomas Astrup DTU Miljoe.pdf
  05b Halosep paa Vestforbraending - Kim Crillesen VF.pdf
  05c Fremtidsplaner hos NOAH - Pelle Funder Michelsen NOAH.pdf
  05d Fremtidsplaner hos Ragn-Sells - Micheal Hedstrom Ragn-Sells.pdf
  06 ARGOs tanker om restprodukter i 2030 - Klaus Wellington Hansen ARGO.pdf
  07 Kvantificering af genanvendelse - Erland Christensen.pdf
  08 2021 program og perspektiver afslutning - Erland Christensen DRH.pdf
   

Link til video fra webkonferencen:

Materialet kan videredistribueres med korrekte kildeangivelser.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.11.2020

ARGO's restprodukter transporteres mere grønt

https://danskaffaldsforening.dk/nyheder/argos-restprodukter-transporteres-mere-groent

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.10.2020

Landsdækkende samarbejde skal styrke udnyttelse af restprodukter

https://danskaffaldsforening.dk/nyheder/landsdaekkende-samarbejde-skal-styrke-udnyttelse-restprodukter

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Genanvendelse af flyveaske - 6 Delrapporter

 
Dato: 10-09-2019

Udarbejdet af: Erland Christensen

Projektet afrapporteres i 6 delrapporter

 1)   Summary conclusion:  Memo 0 Intro and summary 
 2) Delrapport 1: Technology screening and analysis: Memo 1 Technology evaluation
 
- Technical screening of a wide range of technologies
 
- Technical and commercial readiness of mature  technologies
 
 3) Delrapport 2: Environmental Screening: Memo 2 Environmental Screening  
 4) Delrapport 3: LCA on relevant scenarios: Memo 3 LCA
 5) Delrapport 4: Business case on relevant scenarios: Memo 4 Feasibility
 6)  Delrapport 5: Framework conditions for fly ash treatment Memo 5 Framework Conditions

 

Målet med delrapport 1 og 2 var at screene/udvælge de mest lovende teknologier til brug i Danmark inden for en 5 års tidshorisont. Disse teknologier analyseres yderligere i delrapport 3 og 4 og delrapport 5 summerer de lovgivningsmæssige rammebetingelser for teknologierne.

Projektet er gennemført på 18 måneder og afsluttende rapport er offentliggjort i september 2019. Det samlede projekt er finansieret af branchen selv (Amager Ressource Center, AffaldVarme Aarhus, Fjernvarme Fyn, Vestforbrænding, ARGO, samt en række affaldsenergianlæg organiseret i Dansk RestproduktHåndtering).

Miljøstyrelsen og Dansk Affaldsforening har deltaget aktivt i diskussionerne omkring projektet og rammebetingelserne, men selve rapporteringen og vurderingerne i rapporterne er udarbejdet af projektets leverandører; Rambøll, DTU Environment og DANWS i samarbejde med projektets følge- og styregruppe.

Rapporterne stilles frit tilgængelige af branchen og de kan frit anvendes med reference til projektet og med korrekt kildeangivelse.