Pressemeddelelse

 

DRH ansætter ny direktør

Dansk RestproduktHåndtering (DRH) har gennem de seneste 3 år udviklet en ny strategi for håndtering af flyveaske i Danmark og desuden igangsat udviklingsprojekter, der bidrager til afklaring af mulighederne for at genvinde flere ressourcer. DRH har samtidig medvirket til at etablere et bredere samarbejde i branchen, som er en afgørende forudsætning for at Danmark kan leve op til de stadigt stigende krav, der stilles til den måde vi håndterer vore restprodukter.

Bestyrelsen finder det særdeles værdiskabende for både ejerne og branchen at fortsætte den positive udvikling, som virksomheden er inde i, og har derfor besluttet at styrke organisationen ved ansættelse af en ny direktør.

Med ansættelse af en ny direktør er det forventningen, at DRH kan intensivere udviklingsindsatsen samt deltage i ledelsen af branchens bestræbelser imod at genvinde flere ressourcer i flyveasken samt i øvrigt fortsætte den vigtige opgave med at sikre ejerne og branchen en miljømæssig og økonomisk forsvarlig slutdisponering af deres restprodukter.

Den nye direktør forventes at være i funktion den 1. februar 2019. Indtil da vil den nuværende direktør, som deles med Afatek A/S, fortsætte sit arbejde som hidtil.


Med venlig hilsen

Per Bødker Andersen
Formand for bestyrelsen

 

Link til stillingsopslag:

https://www.mercuriurval.com/da-dk/opportunity/?jobadid=56273&refno=DK-05684