Kvalitets- og miljøpolitik

Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. har siden 1996 betjent vore kunder med hensyn til behandling af restprodukter fra røggasrensning (RGP) med henblik på nyttiggørelse eller bortskaffelse i udlandet.

Vi vil til stadighed sikre, at vore nuværende og nye kunder føler høj grad af sikkerhed og tilfredshed, ligesom myndighederne føler høj grad af tillid.

Vi ønsker at rådgive, vejlede og bistå vore kunder på en sådan måde

•    at vore kunder aflastes mest muligt i relation til håndtering af RGP,
•    at behandling af RGP sker på en miljømæssig og økonomisk forsvarlig måde,
•    at vi fremstår som en moderne, troværdig og kompetent partner.

 

Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. vil derfor

•    kommunikere åbent med kunder, leverandører og myndigheder,
•    overholde gældende miljølovgivning og andre krav i de lande, hvor vi opererer,
•    løbende forbedre de miljøforhold, vi har indflydelse på samt forebygge forurening,
•    sikre, at vores høje faglige kompetence fastholdes,
•    efterleve vores kunders kvalitetskrav,
•    stille kvalitets- og miljøkrav til vore underleverandører,
•    sikre, at vores ansatte føler sig værdsatte og medansvarlige,
•    løbende forbedre kvalitets- og miljøledelsessystemets effektivitet og
•    fastholde certificering efter ISO 9001 og ISO 14001.
 
 
Erland Christensen
Direktør

 

Kvalitets- og miljøpolitikken gennemgås for fortsat relevans min. 1 gang om året og kommunikeres til medarbejdere, leverandører og interessenter via denne hjemmeside www.drh-amba.dk.