Røggasrensning

Alle danske affaldsforbrændingsanlæg er pligtige til at rense deres skorstensrøg for at skåne miljøet for uønskede stoffer som: støv, sure gasser, tungmetaller og dioxiner.

 

Man skelner mellem to rensningstyper: 

  • Den våde rensningsproces, hvor flyveasken udskilles i elektrofilter eller posefilter. Herefter benyttes til yderligere rensning af røgen scrubbere med vand.
  • De tørre/semitørre rensningsprocesser, hvor der benyttes kalk til rensning af røgen.

 

Ved begge processer anvendes aktivt koks for fjernelse af yderligere tungmetaller og dioxiner.

I alle processerne dannes restprodukter, som indeholder de uønskede stoffer, der er fjernet fra røgen. Restprodukterne er alle klassificeret som farligt affald.