Øvrige restprodukter

DRH har også erfaring med at  tage sig  af restprodukter fra industrien, f.eks. glasværker og jernstøberier.

Når restprodukter skal transporteres til behandlingsanlæg i udlandet, kræves der en myndighedsgodkendelse. I den forbindelse tilbyder vi at varetage alle faser lige fra analyse, myndighedsbehandling, afhentning/transport til slutbehandling af restprodukterne i udlandet.

Analyse
DRH rekvirerer en repræsentativ prøve af produktet, som ønskes behandlet, fra virksomheden. DRH sender prøven til akkreditteret laboratorium med henblik på analyse. Hvis produktet opfylder kravene for modtagelse på behandlingsanlægget, kan ansøgningen til myndighederne påbegyndes.

Ansøgning til myndigheder
DRH indhenter nødvendige informationer fra virksomheden, hvorefter vi udarbejder det komplette ansøgningsmateriale. Vi indsender ansøgningen til myndighederne og har løbende kontakt med disse, indtil godkendelsen foreligger.

Afhentning/transport
Umiddelbart efter at den godkendte ansøgning foreligger, kan vor transportør påbegynde afhentning af resprodukterne. Restprodukterne eksporteres til Norge og Tyskland, hvor de nyttiggøres eller bortskaffes på forsvarlig vis. 90% af restprodukterne sendes til nyttiggørelsesanlæg, som anvender restprodukterne som byggemateriale, - i Norge i et udtjent kalkbrud, i Tyskland i nedlagte saltminer. Derfor spares på jordens naturlige ressourcer.

Kort sagt, når der er indgået en samarbejdsaftale med DRH, tager vi os af det hele!

Så tøv ikke med at kontakte os, hvis din virksomhed har behov for at få behandlet restprodukter fra en termisk proces.