GÃ¥ til indhold

Fra affald til energi og videreudnyttelse

I Danmark energiudnyttes ikke-genanvendeligt affald på energianlæg. Tæt på 100% af restprodukterne herfra eksporteres til nyttiggørelse i udlandet.

I Danmark energiudnyttes det ikke-genanvendelige affald fra husholdningsaffald og tilsvarende affald fra erhvervsvirksomheder på affaldsenergianlæg.

Ved forbrændingen af restaffaldet udvikles betydelige mængder energi, der nyttiggøres i den danske el- og varmeforsyning.

Når affaldet er forbrændt, renses røgen, inden den slippes ud i atmosfæren. Resterne fra denne røggasrensning kaldes røggasrensningsprodukter eller forkortet RGP.

En kreds på 15 danske affaldsenergianlæg har etableret Dansk RestproduktHåndtering A.m.b.a. med henblik på, at DRH skal tage sig af disse restprodukter.

DRH eksporterer restprodukterne til nyttiggørelse eller bortskaffelse på behandlingsanlæg i Tyskland og Norge. Tæt på 100% af mængderne sendes til nyttiggørelsesanlæg, som anvender restprodukterne dels som fyldmateriale i saltminer i Tyskland, som skal opfyldes for at undgå sammenstyrtninger, og dels til syreneutralisation i et udtjent kalkbrud i Norge. Dette sparer på naturressourcerne.

Restprodukterne transporteres til et behandlingsanlæg i udlandet enten med lastbil eller en kombination af lastbil og skib.

DRH indsamler også bioasker fra forbrænding af biomasse og sender disse til nyttiggørelse i gødningsindustrien i Polen.

FFA Affald Levering
Skrald Til Forbrænding
Ovn Flammer
FFA Posefilter
Energnist Posefiltre 2
Filterposer 2011 Goretex Og P84 001
Renosyd Skorsten
Renonord 025
ARGO Gips Bigbags Truck
EUROBULK
Demstrup Silobil Tip
NTG Lastbil1
Langøya
K+S Untertage Verwertung Bernburg
© K+S Gruppe


DRH varetager alle faser:

  • fra gennemførelse af EU-udbud for værkerne
  • prøveudtagning
  • analyse på eksterne laboratorier
  • indhentning af de nødvendige myndighedsgodkendelser samt
  • indgåelse af aftaler med leverandører om afhentning/transport til slutbehandling af restprodukterne.

DRH støtter øget genanvendelse og koordinerer derfor F&U projekter indenfor genanvendelse af restprodukter fra affaldsenergianlæggene.

Kort sagt, når der er indgået en samarbejdsaftale med DRH, tager vi os af det hele!

DRH kan også tage sig af restprodukter fra industrier, f.eks. glasværker og jernstøberier. 

Så tøv ikke med at kontakte os, hvis din virksomhed har behov for at få behandlet restprodukter fra en termisk proces.