GÃ¥ til indhold

Røggasrensning

Alle danske affaldsenergianlæg er pligtige til at rense deres skorstensrøg for at skåne miljøet for uønskede stoffer som:

støv, sure gasser, tungmetaller og dioxiner.

Røggasrensning

Alle danske affaldsenergianlæg er pligtige til at rense deres skorstensrøg for at skåne miljøet for uønskede stoffer som: støv, sure gasser, tungmetaller og dioxiner.

Man skelner mellem to rensningstyper:

  • De våde processer, hvor flyveaskerne udskilles i elektro- eller posefiltre. Herefter renses røggassen for klorider og svovlforbindelser i flere trin med vand og kalk. Til slut tilsættes aktivt kul for rensning for tungmetaller og dioxiner.
  • De tørre/semitørre processer, hvor der doseres kalk og aktivt kul direkte ind i røggassen, og rensningen af røggassen sker på posefiltret.

I alle processerne dannes restprodukter, som indeholder de uønskede stoffer, der er fjernet fra røgen. Restprodukterne er alle klassificeret som farligt affald.

Forbrændingsflow