GÃ¥ til indhold

Undersøgelse af PFAS i restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæg

26. februar 2024

Miljøstyrelsen har gennemført en screening af restprodukter fra affaldsforbrænding for PFAS, hvor 12 prøver fra 6 danske anlæg blev analyseret. Resultaterne viser, at stort set alle prøver lå under den laveste målbare koncentration af PFAS. Dog blev der observeret udvaskning af PFAS fra én prøve af gips.

Resultaterne af analysen af faststoffer viste, at alle prøver lå under den mindst påviselige koncentration af alle PFAS-forbindelser. Koncentrationerne af både Sum af 4 PFAS og Sum af 22 PFAS var markant lavere end de danske grænseværdier for PFAS i jord (0,01 mg/kg TS og 0,4 mg/kg TS pr. december 2023).

Disse resultater bidrager til vores forståelse af nedbrydningen af PFAS ved affaldsforbrænding og vil være værdifulde for fremtidige undersøgelser på området.


Miljøstyrelsen, 20. jan. 2024, Miljøprojekt nr. 2256, Screening af restprodukter fra affaldsforbrænding for indhold og udvaskning af PFAS
Miljøstyrelsen, 7. marts 2023, Miljøprojekt nr. 2229, Forekomst og udvaskning af PFAS i slagger fra affaldsforbrændingsanlæg

Del artikel

Relaterede nyheder