GÃ¥ til indhold

SEMINAR: Genanvendelse af flyveaske - 6 Delrapporter - 2019

10-09-2019

Projektet afrapporteres i 6 delrapporter

 1)   Summary conclusion:  Memo 0 Intro and summary 
 2) Delrapport 1: Technology screening and analysis: Memo 1 Technology evaluation
 
- Technical screening of a wide range of technologies
 
 
- Technical and commercial readiness of mature  technologies
 
 3) Delrapport 2: Environmental Screening: Memo 2 Environmental Screening  
 4) Delrapport 3: LCA on relevant scenarios: Memo 3 LCA
 5) Delrapport 4: Business case on relevant scenarios: Memo 4 Feasibility
 6)  Delrapport 5: Framework conditions for fly ash treatment Memo 5 Framework Conditions

 

Målet med delrapport 1 og 2 var at screene/udvælge de mest lovende teknologier til brug i Danmark inden for en 5 års tidshorisont. Disse teknologier analyseres yderligere i delrapport 3 og 4 og delrapport 5 summerer de lovgivningsmæssige rammebetingelser for teknologierne.

Projektet er gennemført på 18 måneder og afsluttende rapport er offentliggjort i september 2019. Det samlede projekt er finansieret af branchen selv (Amager Ressource Center, AffaldVarme Aarhus, Fjernvarme Fyn, Vestforbrænding, ARGO, samt en række affaldsenergianlæg organiseret i Dansk RestproduktHåndtering).

Miljøstyrelsen og Dansk Affaldsforening har deltaget aktivt i diskussionerne omkring projektet og rammebetingelserne, men selve rapporteringen og vurderingerne i rapporterne er udarbejdet af projektets leverandører; Rambøll, DTU Environment og DANWS i samarbejde med projektets følge- og styregruppe.

Rapporterne stilles frit tilgængelige af branchen og de kan frit anvendes med reference til projektet og med korrekt kildeangivelse.

Del artikel

Relaterede nyheder