GÃ¥ til indhold

2023 Statusnotat vedrørende håndtering af restprodukter

12. december 2023                                                                                                                                                                                                          

Statusnotat vedr. håndtering af restprodukter fra de danske Affaldsenergianlægs røggasrensning

  

1.    Indledning

Nærværende notat har til formål at give en oversigt over de nuværende muligheder for nyttiggørelse eller deponering af restprodukterne fra røggasrensningen.

Notatet er udarbejdet i fællesskab i en arbejdsgruppe mellem brancheforeningen Cirkulær, ARC, Vestforbrænding og Dansk RestproduktHåndtering med uredigerede bidrag fra NOAH, Ragn Sells, STENA om deres individuelle behandlingsteknologier.

Link til notatet: 
2023 Håndtering Af Restprodukter 111223

Del artikel

Relaterede nyheder