GÃ¥ til indhold

Fra affald til energi og videreudnyttelse

DRH varetager de administrative opgaver i forbindelse med eksport af røggasrensningsprodukter til videreudnyttelse, nyttiggørelse eller bortskaffelse på vegne af en række danske affaldsenergianlæg og industrien. DRH støtter øget genanvendelse og koordinerer derfor F&U projekter indenfor genanvendelse af restprodukter fra affaldsenergianlæggene.

Vidste du, at ...

Stort set alle danske affaldsenergianlæg deltager i et fælles udviklingsprojekt rettet mod reduktion i restproduktmængder og genanvendelse/nyttiggørelse af stoffer i restprodukterne.